Fylling av sikkerhetsone vest, Trondheim lufthavn Værnes

Byggherre: Avinor

Beskrivelse: Fylling av sikkerhetsområde vest, utvidelse av flystripe

Kontraktsum: 40 mill.

Utført: 2009/2010