Fylkesvei 167/166 - Holte/Minsås Lein

Byggherre: Statens Vegvesen

Hovedentreprenør: Austad Maskinstasjon AS

Beskrivelse: Gang og sykkelvei + VA-anlegg

Kontraktsum: 15 mill. eks mva

Ferdigstillelse: 1. juli 2013