E-6 Røra - trinn 3 - P25010

Byggherre: Statens Vegvesen region Midt-Norge

Beskrivelse: 1 km ny E6, T-kryss Rv 755, opprusting stasjonsveg, T-kryss Hellemshaugv./Rauflov. 

Kontraktsum: 21 mill

Utført: 2005 - 2006