E-6 Steinkjer Vist-Frøset, Sørlia N - Løsberga P26050

Byggherre: Statens Vegvesen Region Midt

Beskrivelse: 3 km firefelts motorvei, masseflytting: 120 000 fm3 berg i   

linjen. Grøfting overvannsanlegg.Gang og sykkelvei.

Kontraktsum: 58 mill

Oppstart: 09/2006. Ferdigstilles: sommeren 2009