Masseutskifting Helse og Beredskapshus

Oppstart 1 januar 2016

Byggherre: Steinkjerbygg KF

Ferdigstillelse: 2016/2017