Hammernesodden

Byggherre: Forsvarsbygg

Hovedentreprenør: Stjern

Beskrivelse: 

Kontraktsum: 28 mill. eks mva

Ferdigstillelse: 15. juni 2014