Fylkesvei 715 – Keiseråsen

Byggherre: Statens vegvesen

Hovedentreprenør: Peab Sverige

Beskrivelse: Veibygging / opprusting

Kontraktsum: Timingsarbeid div. objekt

Ferdigstillelse: Høst 2015