Utbedring Rostadvegen

Byggherre: Inderøy Kommune

Beskrivelse: Breddeutvidelse og forsterking av veg før asfaltering. 5km veg

Kontraktsum: 4 mill.

Ferdigstillelse: Våren 2011