Om Oss

Austad Maskinstasjon AS ble etablert i 1954 og er idag et tradisjonsrikt og veletablert entreprenør og transportfirma med 35 ansatte. Etter mer enn 50 års drift har vi opparbeidet oss en unik erfaring og spesialkompetanse innen våre fagområder, og har fått et solid fotfeste i lokalmarkedet. Bedriften kan vise til en sunn økonomi og vi har kompetanse og ressurser til å påta oss både store og utfordrene oppgaver innen begge virksomhetsområdene.

Vi har base på Røra i Inderøy kommune, med eget verksted og garasjeanlegg på 100 mål stor tomt på Lensmyra Industriområde.

Vi påtar oss oppdrag over hele landet!

Målsetting - Austad maskinstasjon AS har satt seg følgende mål for sitt helse, miljø, sikkerhets - og kvalitetsarbeid:

Å arbeide for å skape et godt internt arbeidsmiljø, og ta hensyn til det ytre miljø så langt det er praktisk mulig, samt levere ethvert oppdrag i kvalitetsmessig god skikk.

For å nå dette målet, er det innført internkontroll i henhold til forskrifter, samt utarbeidet et kvalitetssystem i henhold til EN NS-ISO 9002. Systemene er integrert, og dokumentert i både visningseksemplarer og håndbøker til hver av de ansatte.

Foretaksanalyse, Firmafakta, Sertifiseringsdiplom og Gullattest