HMS og kvalitet

Austad Maskinstasjons overordnede målsetning er at alt arbeid skal utføres med riktig kvalitet og foregå uten skader på mennesker, materiell og ytre miljø.

Helse, miljø og sikkerhet

Både i planlegging og gjennomføring av arbeidet legges det stor vekt på helse, miljø og sikkerhet.

Det arbeides systematisk for at alle ansatte skal ha en arbeidshverdag med minst mulig risiko og høyest mulig fokus på godt arbeidsmiljø.

Bedriftens HMS-system er sertifisert i henhold til ISO-standardene:

  • ISO 45001 — en standard for arbeidsmiljøledelse
  • ISO 14001 — en standard for miljøledelse
Fagområder Austad Maskinstasjon AS vann og avløp

Kvalitet

I Austad Maskinstasjon legges det stor vekt på at alt arbeid utføres og dokumenteres både i samsvar med oppdragsgivers forventninger til kvalitet og gjeldende lover og forskrifter.

For å sikre riktig kvalitet i arbeidet er det av høyeste prioritet å opprettholde en moderne maskin- og utstyrspark, samt at ansatte til enhver tid innehar oppdaterte kurs og sertifiseringer.

Austad Maskinstasjons interne kvalitetssystem er et bedriftsinternt tilpasset kvalitetssystem som baserer seg på SmartDok og Maskinentreprenørenes Forbunds felles system SmartMEF.

Bedriftens kvalitetssystem er sertifisert i henhold til ISO 9001 — en standard for kvalitetsledelse.

elkejgr