Fagområder

Grunnarbeid

Vi utfører alt innenfor grunnarbeider. Våre ansatte har lang og bred erfaring innen fagfeltet.

Vi har sentral godkjenning fagfeltene «veg- og grunnarbeider», «landskapsutforming og innmåling» og «utstikking av tiltak».

Vann og avløp

Vi har stor og bred erfaring med prosjekter innen vann- og avløpsanlegg. Vi har sertifiserte og godkjente anleggsrørleggere med stor kompetanse innen komplekse røranlegg. Erfaring fra både offentlig og private prosjekt.

Fjell- og bergverksarbeid

Vi utfører boring, sikring, sprenging og knusing av fjell. Vi har en moderne maskinpark med et stort spekter av spesialutstyr. Vi har i tillegg ansatte med en bred bergverkskompetanse og sertifiseringer som både bergsprenger og bergsprengningsleder.

Massetransport

Vi har et bredt utvalg av utstyr til massetransport og påtar oss alt fra store til små oppdrag. Bilparken vår består av nye og moderne lastebiler.

Maskin- og spesialtransport

Vi har bred kompetanse på maskinflytting og spesialtransport. Vi utfører flytting mellom våre egne prosjekter, men tar også på oss transportoppdrag for eksterne kunder.

Riving og miljøsanering

Vi utfører riving, miljøsanering og demolering av bygg og større konstruksjoner. Vi har maskiner og spesialutstyr som er godt egnet for rivingsarbeid.