Fjell- og bergverksarbeid

Vi utfører boring, sikring, sprenging og knusing av fjell. Vi har en moderne maskinpark med et stort spekter av spesialutstyr. Vi har i tillegg ansatte med en bred bergverkskompetanse og sertifiseringer som både bergsprenger og bergsprengningsleder.

Knusing og sortering utføres i et stort utvalg fraksjoner – både til eget bruk og på oppdrag fra kunder.

Fjellboring

Sprenging

Fjellsikring

Knusing og sortering

FV17 borerigg