Massetransport

Austad Maskinstasjon AS har god erfaring med store masseforflytningsoppdrag. Vi har et bredt utvalg av utstyr til massetransport og påtar oss alt fra store til små oppdrag. Bilparken vår består av nye og moderne lastebiler.

I tillegg til et bredt utvalg av lastebiler og hengere disponerer vi blant annet dumpere, gravemaskiner og bulldosere til bruk i massetransport- og deponi.

Vi har egne godkjente massedeponi i Trøndelag.

92_massehandtering-7-2