E6 Kvam

Ny gang- og sykkelveg på nordsiden av E6 fra Kvam sentrum oppover bakkene til avkjørsel til Nedre Grøtan. Dette er en strekning på ca 1,5 km.

Navn

E6 Kvam – Grøtan gang- og sykkelveg

Sted

Kvam

Tid

Nov 2019 –

Oppdrags­giver

Arbeid

Arbeidet har blant annet inkludert:

  • Masseflytting av ca. 40 000 m3
  • Fjellrensk, sprenging av ca. 20 000 m3, ca. 400 bolter og nett 100 m2
  • VA-grøfter – ca. 1 800 m og ca. 56 kummer

Gang- og sykkelvegen blir bygd hovedsakelig i nyland ved eksisterende E6. Trafikkavvikling og koordinering med tilstøtende entrepriser er en del av prosjektet.

DCIM101MEDIADJI_0031.JPG

Fakta

Oppdragets størrelse

Ca. 24 millioner

Totalt antall årsverk

15

Herav egne arbeidstakere

14.5

Herav underentreprise

0.5

H1-Verdi inkl. underentreprenør

0

Utført av underentreprenør

Arbeid med asfalt og rekkverk.

Planstrekning. Foto: Statens vegvesen
Planstrekning. Foto: Statens vegvesen