Fv 17 Østvik

Bygging av 2,4 km ny fylkesveg og tilhørende lokalveger mellom Østvik og Beistadsundet.

Navn

Fv 17 Østvik – Beistadsundet Parsell E5

Sted

Beistad

Tid

Sept 2018 – Des 2019

Oppdrags­giver

Arbeid

Bygging av 2,4 km ny fylkesveg og tilhørende lokalveger mellom Østvik og Beistadsundet,
samt bygget nytt vegkryss på Østvik med busstopp og ladestasjon.

Arbeidet har blant annet inkludert:

  • Fjellrensk, sprenging av ca. 150 000 m3, ca. 500 bolter og nett 700 m2
  • Masseflytting av ca. 250 000 m3
  • VA-grøfter – ca. 3 000 m og ca. 58 kummer
  • Bygging av betongkulvert
  • 44 stk. lysmaster med armatur
  • Setting av ca. 90 m kantstein
  • Bygging av ca. 300 m2 natursteinsmur
  • Vegoppmerking ca. 2,4 km og skilting

Underveis i prosjektet etablerte entreprenøren lokalt knuseverk, hvor det ble knust 40 000 m3 stein. Vegen er bygd hovedsakelig i nyland. Trafikkavvikling og koordinering med tilstøtende
entrepriser var en del av prosjektet.

Cat 326 Next gen

Fakta

Oppdragets størrelse

Totalt antall årsverk

Herav egne arbeidstakere

Herav underentreprise

H1-Verdi inkl. underentreprenør

Utført av underentreprenør

Utført av underentreprenør

Elektroarbeid, asfalt, betong ble utført av hovedentreprenør Consto Anlegg Nord AS, samt underentreprenører.