Fv 715 Olsøy

Utbedring av ca. 3,2 km veg.

Navn

Fv 715 Olsøy – Åfjord Parsell Nordsetervatnet

Sted

Rissa

Tid

Okt 2016 – Nov 2018

Oppdrags­giver

Arbeid

Arbeidet har blant annet inkludert:

  • Fjellrensk, sprenging av ca. 130 000 faste m3 i enkel og dobbeltsidig fjellskjæring ca. 2 200 bolter og nett 1 800 m2
  • Masseflytting av ca. 125 000 m3
  • Lukkede VA-grøfter – ca. 3 000 m og ca. 40 kummer

Underveis i prosjektet ble det etablerte entreprenør lokalt knuseverk, hvor det ble knust 50 000 m3 stein.
Vegen er bygd i samme trase som eksisterende fylkesveg, men med kurveutretting. Trafikkavvikling og koordinering med tilstøtende entrepriser var en del av prosjektet.

DCIM101MEDIADJI_0028.JPG

Fakta

Oppdragets størrelse

Totalt antall årsverk

Herav egne arbeidstakere

Herav underentreprise

H1-Verdi inkl. underentreprenør

Utført av underentreprenør

Utført av underentreprenør:

Oppdraget ble utført med NCC AS, Visafo AS og Gjerde AS som underentreprenør, på henholdsvis asfaltlegging, vegmerking og rekkverk.