Vindpark Hitra

Utbygging av eksisterende vindpark og opprusting av eksisterende vegnett

Navn

Vindpark Hitra

Sted

Hitra

Tid

Jan 2018 – Des 2019

Oppdrags­giver

Arbeid

Arbeidet har blant annet inkludert:

  • Legging og montering av ca. 12 km høyspentledninger, trekkerør og fiber.
  • Fjellrensk, sprenging av ca. 250 000 faste m3
  • Masseflytting av ca. 320 000 m3
  • Bygging av ca. 15 km ny veg for transport av vindmøller

Underveis i prosjektet etablerte entreprenør lokalt knuseverk, hvor det ble knust 70 000 m3 stein til bærelag og veggrus.
Vegen ble hovedsakelig bygd i nyland.

1962730_10152719672842457_5932469320214763231_n

Fakta

Oppdragets størrelse

Totalt antall årsverk

Herav egne arbeidstakere

Herav underentreprise

H1-Verdi inkl. underentreprenør

Utført av underentreprenør