Referanseprosjekt

Pågående prosjekter

 • Røra Næringspark for Lensmyra utbyggingsselskap
  2021 – d.d.
 • Fjerdingelvbrua for Peab Anlegg AS
  2020 – d.d.
 • Johan Sverdrup P2 for Aker Kværner
  2019 – d.d.
 • Nye Nedre Fiskumfoss for Skanska Norge AS
  2019 – d.d.

Tidligere prosjekter

Vindpark Hitra

Utbygging av eksisterende vindpark og opprusting av eksisterende vegnett


Les mer

Fv 715 Olsøy

Utbedring av ca. 3,2 km veg.


Les mer

Fv 17 Østvik

Bygging av 2,4 km ny fylkesveg og tilhørende lokalveger mellom Østvik og Beistadsundet.


Les mer

E6 Kvam

Ny gang- og sykkelveg på nordsiden av E6 fra Kvam sentrum oppover bakkene til avkjørsel til Nedre Grøtan. Dette er en strekning på ca 1,5 km.


Les mer